0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

 • ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПОСЛУГА ВИКУПУ ТОВАРІВ)

  Trade 44 Sp. z o.o., далі – Компанія, з одного боку, та фізична особа/фізична особа- підприємець/юридична особа, далі – Клієнт, з іншого боку, а спільно – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наведене нижче.

  Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі, зміст слів яких та значення яких Сторонами зрозумілі та зрозумілі однаково:

  Оферта – пропозиція Компанії, адресована необмеженому колу осіб про укладення цього Договору шляхом приєднання до нього за допомогою Акцепту.

  Акцепт – повна та безумовна згода Клієнта про прийняття Оферти Компанії в цілому, яка виражається у діях Клієнта з реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop без здійснення підпису на цьому Договорі. Оферта Компанії може бути прийнята (акцептована) Клієнтом лише повністю шляхом приєднання Клієнта до неї. Приєднання Клієнта до цієї оферти в частині неможливе.

  Особистий кабінет Meest China Shop Shop – розділ, доступний авторизованому користувачеві (Клієнту) за допомогою онлайн-доступу в Інтернеті на веб-сайті https://meest-shop.com/profile/buyouts/

  Послуга викупу товарів – послуга, яка полягає у придбанні Компанією від свого імені, але за рахунок Клієнта та на вибір Клієнта Товару в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo, а також в організації доставки обраного та оплаченого Клієнтом Товару до складу, який використовується Компанією в Китайській Народній Республіці (КНР).

  Продавець – інтернет-магазини: Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo. Trade 44 Sp. z o.o. – не є продавцем/власником/постачальником Товару (Товарів).

  Ціна – грошова сума, що складається з: вартості Товару, Комісії Компанії, а також вартості послуг Компанії з організації доставки Товару до складу Компанії в КНР.

  Комісія – грошова винагорода Компанії за кожну послугу окремо, яка стягується Компанією у розмірі (згідно з Тарифами Компанії) та одним із способів, встановлених на веб-сайті www.meest-shop.com/, а також з урахуванням Програми лояльності, що розміщена на сайті www.meest-shop.com/.

  Товар – матеріальний об'єкт, інформація про який міститься на веб-сайті www.meest-shop.com/, або інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo.

  Стандартні Умови Сервісу Meest China Shop (далі – СУС Meest China Shop) – сукупність положень та інструкцій використання Особистого кабінету Meest China Shop, розміщені на веб-сайті www.meest-shop.com/.

  Баланс викупу – функція в Особистому кабінеті Meest China Shop, за допомогою якої Клієнт здійснює оплату послуг Компанії. Надходження оплачених Клієнтом коштів Компанії, а також повернення коштів Компанії Клієнту (у випадках та способами, встановленими цим Договором), відображається на Балансі викупу в Особистому кабінеті Meest China Shop Клієнта.

  Пункт призначення – адреса, вказана Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії) при оформленні замовлення, на яку має бути доставлено Відправлення або адреса іншої особи, зазначеної Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop, на яку має бути доставлено Відправлення або інший пункт, вказаний Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop (виключно в рамках логістичних можливостей Компанії).

  Усі терміни та визначення у цій Оферті, сформульовані в однині, також використовуються за текстом і в множині з ідентичним смисловим, правовим навантаженням.

  РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Згідно з цим Договором та на умовах, визначених ним, Компанія надає Клієнту Послугу викупу товарів.

  На самостійний вибір Клієнта та за додаткову плату (згідно з Тарифами Компанії та з урахуванням Програми лояльності) Компанія також може надати Клієнту додаткові послуги (у рамках Послуги викупу товарів), перелік яких визначений цим Договором, веб-сайтом www.meest-shop.com/.

  1.2. Будь-яка послуга, обрана Клієнтом за цим Договором, а також додаткові послуги оплачуються Клієнтом у доларах США через платіжні системи IPS, UzCard.

  Клієнт дає повну та безумовну згоду на списання коштів з банківської картки Клієнта за допомогою однієї з платіжних систем: IPS, UzCard. Оплата Клієнтом послуг Компанії здійснюється шляхом поповнення Клієнтом Балансу викупу за допомогою платіжних систем, зазначених у цьому Договорі. До здійснення оплати через зазначені у цьому пункті платіжні системи Клієнт зобов'язується ознайомитись з умовами, правилами платіжних систем IPS, UzCard.

  При здійсненні Клієнтом будь-якої оплати на користь Компанії Клієнт додатково оплачує всі можливі комісії банків, платіжних систем, банків-кореспондентів, комісію за конвертацію валюти, а також інші можливі комісії, які можуть бути стягнені з метою здійснення оплати через платіжні системи.

  1.3. Клієнт з усією відповідальністю підтверджує, що офіційним каналом зв'язку з Клієнтом буде вважатися його адреса електронної пошти, вказана Клієнтом під час реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  Клієнт підтверджує, що будь-який електронний лист від Компанії вважається отриманим Клієнтом вчасно та належним способом у момент надсилання такого електронного листа від Компанії на електронну пошту Клієнта, вказану ним під час реєстрації в особистому кабінеті Meest China Shop. Клієнт зобов'язується у разі зміни адреси електронної пошти негайно повідомити про це Компанію шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Компанії [email protected].

  Сторони домовилися, що Компанія має право інформувати Клієнта про виконання послуг шляхом зміни статусу замовлення Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  1.4. Клієнт зобов'язується зберігати всі документи, що підтверджують оплату послуг Компанії/оплату за Товар до моменту отримання Клієнтом (або іншою особою, вказаною Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop) Товару безпосередньо в Пункті призначення, вказаному Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  1.5. В момент укладання цього Договору Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений на веб-сайті www.meest-shop.com/ та погоджується з: Програмою лояльності Компанії; Тарифами Компанії; списком Додаткових послуг Компанії; Переліком товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами; Умовами митного оформлення товарів; Переліком заборонених товарів; СПУ Meest China Shop; Політикою рекламації та Політикою конфіденційності.

  Будь-які послуги Компанії надаються Клієнту на підставі та з урахуванням положень (пунктів) цього Договору, а також Програми лояльності Компанії, Тарифів Компанії, списку Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, Умовами митного оформлення товарів, СПУ Meest China Shop, Політикою рекламації, Політикою конфіденційності, які опубліковані на веб-сайті www.meest-shop.com.

  Клієнт зобов'язується самостійно відстежувати на веб-сайті www.meest-shop.com всі без винятку зміни, які вносяться Компанією до Програми лояльності Компанії, Тарифи Компанії, список Додаткових послуг Компанії, Переліку товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами, до Умов митного оформлення товарів, Переліку заборонених товарів, СПУ Meest China Shop, Політики рекламації, Політики конфіденційності.

  Зміни вважаються оприлюдненими (опублікованими) та набирають чинності як для Компанії, так і для Клієнта з моменту їх публікації на веб-сайті www.meest-shop.com.

  1.6. Компанія має право без будь-якого погодження з Клієнтом та постановки його до відома залучати будь-яких третіх осіб, які не є Стороною за цим Договором, для виконання своїх зобов'язань за цим Договором – для будь-якого з видів послуг Компанії.

  1.7. У разі повернення Компанією Клієнту будь-яких коштів, ці кошти автоматично повертаються на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  На вимогу Клієнта та за погодженням з Компанією повернення може бути здійснене на банківську картку Клієнта, для чого Клієнту необхідно написати лист Компанії – або на електронну пошту [email protected], або у чат Компанії. Повернення здійснюється на ту картку, з якою було здійснено оплату.

  Для зручності клієнтів-громадян України на період дії військового стану повернення коштів може бути здійснено на невалютну (гривневу) банківську картку Клієнта або на ту картку, з якої було здійснено оплату.

  Компанія має право повернути Клієнту кошти будь-яким законним способом на території країни, резидентом якої є Клієнт.

  1.8. Будь-які збитки, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання Компанією цього Договору, не відшкодовуються Компанією, якщо інше не встановлено цим Договором.

  1.9. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати Клієнта, збитки, шкоду, які можуть бути завдані йому внаслідок використання послуг Компанії.

  Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати, шкоду, збитки, заподіяні Клієнту внаслідок використання або неможливості використання послуг Компанії з технічних причин, у тому числі, але не виключно:

  помилок, пропусків, перерв у роботі веб-сайту www.meest-shop.com/, Особистого кабінету Meest China Shop;

  видалення файлів, зміни функцій веб-сайту www.meest-shop.com/, Особистого кабінету Meest China Shop;

  програмних дефектів, затримок у роботі веб-сайту www.meest-shop.com/, Особистого кабінету Meest China Shop - при передачі даних, при внесенні Компанією змін (в тому числі технічних) на веб-сайт www.meest-shop.com/, Особистий кабінет Meest China Shop, інше.

  Компанія має право не розглядати претензію Клієнта щодо блокування його Особистого кабінету Meest China Shop.

  1.10. Компанія не несе відповідальності за дії суміжних служб та сервісів, що використовуються для надання послуг Клієнту, але не належать Компанії, у тому числі, але не виключно: банків, поштових служб, інтернет-провайдерів, поштових сервісів, платіжних систем, будь-яких перевізників, посередників, логістичних компаній, а також за дії Продавця стосовно Товару (зокрема, у частині пакування в одній посилці Товарів, які були замовлені та сплачені Клієнтом та іншими особами, а також відправлення однією посилкою Товарів, що були замовлені Клієнтом та іншими особами на склад, який використовується Компанією в КНР).

  1.11. Сторони домовилися, що Клієнт буде використовувати свій Особистий кабінет Meest China Shop лише особисто. Проведення будь-яких переговорів з Компанією щодо послуг Компанії, а також вирішення будь-яких ситуацій, які можуть виникнути в процесі надання Компанією послуг Клієнту, можливе лише Клієнтом особисто, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

  Вибір та придбання Товару, управління посилками, відправками, замовленнями Клієнт здійснює самостійно та особисто за допомогою функціоналу Особистого кабінету Meest China Shop.

  1.12. Служба підтримки клієнтів Компанії надає лише консультаційні послуги Клієнту. При наданні консультації Клієнту Службою підтримки клієнтам може бути озвучена лише орієнтовна вартість послуг Компанії. Вартість будь-якої доставки залежатиме від ваги, розміру та інших параметрів Товару. Вартість доставки однієї посилки може становити від 8,5 доларів США до 600 доларів США – у разі вибору Клієнтом авіадоставки, а також від 5,8 доларів США до 300 доларів США – у разі вибору Клієнтом доставки морем.

  1.13. Послуга викупу товару вважається виконаною Компанією вчасно та належним способом у момент доставки Товару на склад, що використовується Компанією в Китайській Народній Республіці (далі за текстом Договору – КНР).

  1.14. Сторони домовились, що Клієнт не має права та не буде використовувати Послугу викупу товарів для придбання Товарів, країною-виробником якої є Російська Федерація. Також Клієнт не має права та не буде використовувати Послугу викупу товарів для придбання підсанкційних товарів.

  У випадку, якщо Клієнт використає Послугу викупу товарів для придбання Товарів, країною-виробником якої є Російська Федерація та/або для викупу підсанкційних Товарів, Компанія має право заблокувати Особистий кабінет Meest China Shop Клієнта без будь-яких пояснень, а також Компанія залишає за собою право вчинити інші правомірні дії в межах чинного законодавства.

  1.15. Будь-які послуги Компанії надаються лише особам, які досягли 18 (вісімнадцять) років та мають повний обсяг цивільної дієздатності згідно чинного законодавства.

  Шляхом здійснення реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop Клієнт підтверджує, що досяг 18 (вісімнадцять) років та має повний обсяг цивільної дієздатності згідно чинного законодавства.

  Компанія не несе жодної відповідальності та/або фінансових наслідків, не здійснює жодних компенсацій збитків, шкоди у випадку замовлення послуг Компанії особами, які не досягли 18 (вісімнадцять) років та/або які не мають повної цивільної дієздатності.

  У випадку порушення цього пункту Клієнтом, Компанія має право тимчасово заблокувати його Особистий кабінет Meest China Shop та будь-які подальші переговори буде проводити лише із законним представником (ми)/опікуном (ми) такої особи за умови документального підтвердження наявності відповідних повноважень у такої особи (таких осіб).

  РОЗДІЛ ІІ. ПОСЛУГА ВИКУПУ ТОВАРІВ

  2.1. Компанія надає Клієнту послугу з придбання від свого імені, але за рахунок Клієнта та на вибір Клієнта Товару в інтернет-магазинах: Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo, а також з організації доставки обраного та оплаченого Клієнтом Товару до складу Компанії у КНР.

  Доставка Товару від складу Компанії в КНР до будь-якого іншого пункту призначення, необхідного Клієнту, до Послуги викупу товарів не входить.

  Порядок, правила та інші положення надання Клієнту послуги доставки Товару від складу Компанії в КНР до іншого Пункту призначення, зазначеного Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop, цим Договором не регулюються та у вартість Послуги викупу товарів не входять.

  У випадку необхідності доставки Товару із КНР в інший Пункт призначення, Клієнт має право замовити дану послугу в Компанії шляхом приєднання до Договору публічної оферти (організація доставки). Доставка буде здійснюватися на умовах, визначених Договором публічної оферти (організація доставки).

  2.2. Порядок замовлення Клієнтом Послуги викупу товарів:

  2.2.1. Клієнт, використовуючи веб-сайт www.meest-shop.com/, або самостійно в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo обирає Товар, який він має намір придбати і який буде викуплений і доставлений Компанією до складу, що використовується нею в КНР.

  2.2.2. Сторони домовились, що Компанія починає виконання Послуги викупу товару для Клієнта з моменту отримання Компанією від Клієнта Ціни за дану послугу. Ціна оплачується Клієнтом у доларах США за допомогою платіжних систем: IPS, UzCard.

  2.2.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що будь-який без винятку Товар, інформація про який розміщена на веб-сайті www.meest-shop.com/, не є власністю Компанії, Компанія не здійснює продаж чи постачання такого Товару. Клієнт також підтверджує, що йому зрозуміло, що на момент здійснення ним замовлення Товару через веб-сайт www.meest-shop.com/, Товар, розміщений в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo може відрізнятися від Товару, зазначеному на веб-сайті www.meest-shop.com/ за ціною, комплектністю, кольором, розмірами та будь-якими іншими можливими параметрами.

  Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що можлива наявність зазначених невідповідностей зумовлена технологічною системою роботи веб-сайту www.meest-shop.com/ та можливих тимчасових затримок оновлення інформації при синхронізації з інформацією в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo.

  2.2.4. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що Компанія не гарантує наявності обраного Клієнтом Товару в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo в тому числі – за розміром, кольором, якістю та іншими можливими параметрами -це поза межами відповідальності та зобов'язань Компанії.

  2.2.5. Клієнту на його додатковий запит в Особистому кабінеті Meest China Shop та за додаткову плату в рамках Послуги викупу товарів можуть бути надані додаткові послуги Компанії з перевірки Товару на складі в КНР шляхом фотофіксації Товару (послуга «Товар з перевіркою», послуга «Детальна перевірка»). Вартість таких додаткових послуг встановлена на веб-сайті www.meest-shop.com/. В межах даних додаткових послуг «Товар з перевіркою», «Детальна перевірка» Компанія також здійснює фотофіксацію Товару на вагах (кожен лот окремо). Посилання на фотофіксацію в Особистому кабінеті Meest China Shop є дійсним протягом 60 (шістдесят) календарних днів.

  2.2.6. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою і з усією відповідальністю, що у випадку, якщо якийсь із Продавців не матиме змоги доставити замовлений Клієнтом Товар на склад, який використовується Компанією в КНР, Компанія не матиме змоги надати Клієнту Послугу викупу товарів та цю послугу буде скасовано Компанією в односторонньому порядку.

  Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.2.7. Клієнт несе повну і самостійну відповідальність за відповідність Товару, який він придбав, умовам доставки будь-яких поштових/ кур’єрських/логістичних служб, а також умовам митного та іншого законодавства країни, в якій Клієнт отримує Товар, та з якої Клієнт відправляє Товар, включаючи габарити, вагу та зміст Товару, інші габарити та вагу поштової тари, необхідної для пересилання Товару Клієнту будь-якою поштовою/ кур'єрською/логістичною службою.

  2.2.8. У разі якщо замовлений Клієнтом Товар не відповідає правилам міжнародного перевезення товарів, його викуп може бути скасований Компанією в односторонньому порядку. Сторони домовилися, що у такому випадку збитки, шкода Клієнту Компанією не компенсуються.

  2.2.9. При наданні Послуги викупу товарів, оформленої Клієнтом через функціонал «Оплата друга» з інтернет-магазинів Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo Компанія не проводить переговори з Продавцем, не домовляється про оплату, повторну оплату або про аукціонну ціну для Клієнта.

  2.2.10. При скасуванні Клієнтом замовлення на Послугу викупу товарів, оформлену через функціонал «Оплата друга» в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo повернення коштів на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop можливе лише після надання Клієнтом даних, що підтверджують повернення коштів на рахунок Компанії (Клієнт надає Компанії скріншот з інтернет-магазинів Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo з часом та сумою транзакції), а також після підтвердження надходження коштів на рахунок Компанії.

  При скасуванні Клієнтом замовлення, оформленого через функціонал «Оплата друга», повернення коштів на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop можливе після надання Клієнтом скріншоту переказу Продавцем на рахунок Компанії та підтвердження надходження коштів.

  2.2.11.У разі невідповідності товарів, що надійшли, оформлених через функціонал «Оплата друга» в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo або WeChat, переговори з Продавцем та питання невідповідності Клієнт вирішує самостійно. Компанія не несе відповідальності за невідповідність Товару.

  2.2.12. Компанія не несе відповідальності у разі відправки Продавцем одного замовлення різними посилками, не повного відправлення замовлення, або надання одного трек-номера до замовлень різних Клієнтів. Для вирішення проблемної ситуації Клієнт звертається до Служби підтримки Компанії, на основі звернення створюється запит до Продавця. Додаткові трек-номери, надані під час довідправки Товару Продавцем, Клієнт може вносити до Особистого кабінету Meest China Shop самостійно.

  Пакування та/або відправлення Продавцем до складу Компанії в КНР однією посилкою/відправленням Товарів, які були придбані (замовлені) Клієнтом в КНР та іншими особами, перебуває поза зоною відповідальності Компанії, так само як і подальша організація доставки таких відправлень, в яких міститься Товар (Товари) придбані Клієнтом, у будь-який пункт призначення.

  2.2.13. Клієнт не має права використовувати Послугу викупу товарів для придбання будь-яких предметів, речей, які містять:

  символіку, зображення, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  зображення (відтворення) гасел із пропагандою націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в націонал-соціалістичному (нацистському) режимі;

  символіку, зображення із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі, але не виключно: символіку воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну (в тому числі і у виді окремих букв чи їх поєднання), офіційну або неопубліковану символіку (емблеми) збройних сил Російської Федерації, у тому числі її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів Російської Федерації;

  прапори, символи, зображення, герби або іншу атрибутику, в яких відтворюється поєднання символів, гербів, прапорів, інших знаків, букв, символів із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, а також націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  зображення (відтворення) гасел із пропагандою збройної агресії Російської Федерації проти України, а також націонал-соціалістичного (нацистського) режиму;

  будь-які інші зображення, символи, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, відтворення гасел, які направлені на розпалювання національної, релігійної, расової, регіональної ворожнечі та ненависті, на приниження національної часті та гідності, або образу громадян у зв’язку із їх релігійними переконаннями;

  будь-які інші зображення, символи, прапори, герби, іншу атрибутику, пам’ятні знаки, відтворення гасел, які є забороненими законодавством країни, до якої прямує Товар, законодавством країни, резидентом якої є Клієнт, транзитних країн.

  2.2.14. Сторони домовились, що у випадку використання Клієнтом Послуги викупу товарів для придбання предметів, речей, які містять вказану у пункті 2.2.13 цієї оферти інформацію, Компанія має право заблокувати Особистий кабінет Meest China Shop Клієнта без будь-яких пояснень, а також Компанія залишає за собою право вчинити інші правомірні дії в межах чинного законодавства країни, резидентом якої є Клієнт.

  2.2.15. Компанія не несе відповідальності за дії чи бездіяльність Продавця стосовно Товару, придбаного Клієнтом в КРН, зокрема:

  - у частині пакування Продавцем в одній посилці/відправленні Товарів, які були замовлені/сплачені Клієнтом та іншими особами;

  - у частині відправлення Продавцем однією посилкою Товарів, що були замовлені/сплачені Клієнтом та іншими особами;

  - у частині відправлення Продавцем іншого Товару, ніж той, який придбав Клієнт (як повністю, так і в частині), а також відправлення Товару який не відповідає кількості, що були придбана Клієнтом;

  - у частині невідповідності ваги Товару (як загалом, так і по кожній одиниці), відправленого Продавцем та отриманого на склад Компанії у КНР;

  - у частині відправлення Продавцем Товару неналежної якості, не повної комплектації, пошкодженого товару, інше;

  - за вміст посилки, в якій містяться Товари (Товар), придбаний Клієнтом в Продавця в КНР, знаходиться поза зоною відповідальності Компанії.

  Перед здійсненням відправлення Продавцем Товару на склад Компанії в КНР Клієнт зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для того, щоб пересвідчитись, що придбаний ним в Продавця Товар відповідає замовленню Клієнта (як в частині найменування Товару, так і в частині його кількості, ваги, якості, комплектації, інше).

  Компанія не несе відповідальності за дії суміжних поштових, логістичних, інших служб, за допомогою яких Продавець відправив придбаний Клієнтом Товар на склад Компанії у КНР, зокрема, в частині відповідності придбаного Клієнтом у продавця Товару за його найменуванням, кількістю, якістю, вагою, комплектацією, інше.

  2.2.16. При обранні Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop послуг перевірки Товару – «Детальна перевірка», «Товар з перевіркою», в дані послуги входить перевірка Товару, який надійшов на склад Компанії в КНР, на відповідність інформації, яка зазначена Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop, а саме щодо: найменування, кількості, кольору, розміру, іншим запитам Клієнта. Якщо під час проведення перевірки буде встановлена невідповідність Товару, який надійшов на склад Компанії в КНР кількості, кольору, найменуванню, розміру Товару, іншим запитам Клієнта, в Особистому кабінеті Meest China Shop статус Товару буде зазначений як «Невідповідність» із вказанням яким саме параметрам не відповідає Товар. В такому випадку Клієнт має право прийняти рішення щодо подальшого повернення Товару Продавцю або його відправлення до Пункту призначення, зазначеного в особистому кабінеті Meest China Shop.

  У випадку, якщо статус Товару буде зазначений в Особистому кабінеті Meest China Shop як «Невідповідність» і Клієнт прийме рішення щодо відправки Товару до Пункту призначення, відповідальність щодо будь-яких параметрів Товару відправленні (щодо кількості, якості, інші характеристики) несе особисто Клієнт.

  При обранні Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop типу відправки «Готовим вантажем», тобто у тому виді, в якому Товар поступив на склад Компанії в КНР, фотофіксація Товару здійснюється у закритій коробці на вагах (без фотофіксації вмісту).

  Посилання на фотофіксацію в Особистому кабінеті Meest China Shop є дійсним протягом 90 календарних днів.

  2.2.17. У випадку наявності спору між Продавцем та Клієнтом щодо, зокрема, невідповідності кількості, ваги, найменувань, якості, комплектації Товару, придбаного Клієнтом, Компанія не надає Клієнту додаткових підтверджень отримання Компанією на складі в КНР Товару, придбаного клієнтом у Продавця, окрім тих, що мітяться в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  2.3. Права та обов'язки Компанії

  2.3.1. Компанія має право інформувати Клієнта про стадії виконання Послуги викупу товарів за допомогою оновлення статусів в Особистому кабінеті Meest China Shop або відправлення електронних повідомлень на електронну пошту Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  У разі відсутності замовлених Клієнтом через Особистий кабінет Meest China Shop Товарів на складі Продавця, Компанія має право анулювати даний Товар із замовлення Клієнта, повідомивши про це останнього шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop або шляхом зміни статусу в Особистому кабінеті Meest China Shop.

  Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу в Oсобистому кабінеті Meest China Shop Клієнта. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.3.2. У разі якщо Продавець у період 7-10 робочих днів не відправив Товар на склад Компанії в КНР, внаслідок чого затримується надання послуги Клієнту, Компанія має право анулювати зазначений Товар із замовлення Клієнта та змінити статус замовлення на «Повернений». Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.3.3. Компанія зобов'язується прийняти Товар на склад КНР, за умови, що Товар не пошкоджений, відповідає даним замовлення Клієнта, відповідає правилам міжнародного перевезення товарів. У випадку, якщо Товар пошкоджений, не відповідає даним замовлення Клієнта, не відповідає правилам міжнародного перевезення товарів, Компанія інформує про це Клієнта шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті Meest China Shop на «Невідповідність», вказує причину такої невідповідності, а також надає фото. У разі, якщо Клієнт не приймає рішення по товару зі статусом «Невідповідність», Компанія має право утилізувати Товар, на що Клієнт дає їй беззаперечне та безумовне доручення та згоду. Ціна, сплачена Клієнтом, останньому не повертається, збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.4. Права та обов'язки Клієнта

  2.4.1. Клієнт зобов'язується своєчасно та в повному обсязі надавати достовірну інформацію, необхідну для надання Компанією Послуги викупу товарів. У разі нестачі такої інформації або сумнівів щодо її достовірності, Компанія має право призупинити надання Послуги викупу товарів до з'ясування необхідної інформації. У такому випадку Товар зберігається на складі Компанії в КНР 1 (один) місяць безкоштовно, після чого Компанія має право його утилізувати, на що Клієнт надає їй беззастережне доручення та згоду. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.4.2. Клієнт зобов'язується стежити за оновленням статусів своїх замовлень у власному кабінеті Meest China Shop.

  2.4.3. Клієнт зобов'язується негайно інформувати Компанію про будь-які зміни, що можуть вплинути на належне та своєчасне надання Компанією послуг Клієнту – з метою надання Компанії можливості оперативного реагування в рамках надання Компанії Послуги викупу товарів.

  2.4.4. Клієнт зобов'язується вчасно та в повному обсязі оплачувати Компанії Ціну за Послугу викупу товарів.

  2.4.5. Клієнт не має права використовувати Послугу викупу товарів для придбання будь-яких предметів, речовин, зазначених у Списку заборонених до перевезення товарів, а також будь-яких предметів, речовин, обіг яких обмежений або заборонений, а також для вчинення будь-яких незаконних, неправомірних дій, злочинів.

  2.4.6. Клієнт має право з будь-яких питань, які у нього виникають у ході отримання послуги викупу товару, звертатися до Служби підтримки Компанії за допомогою дзвінка на номер мобільного оператора у своїй країні, листа на електронну пошту Компанії, повідомлень у чаті.

  2.4.7. Клієнт має право отримувати інформацію про надання Послуги викупу товарів у своєму Особистому кабінеті Meest China Shop.

  2.4.8. Клієнт має право в рамках Послуги викупу товарів (за додаткову плату) скористатися додатковими послугами Компанії, перелік яких наведено на веб-сайті www.meest-shop.com/.

  2.4.9. Перед здійсненням замовлення на викуп Товару (Послуга викупу товару) Клієнт зобов'язується ознайомитися з правилами, умовами Продавця на його офіційному сайті.

  2.4.10. Під час здійснення замовлення на викуп Товару Клієнт зобов'язується самостійно упевнитися в тому, що його Товар буде запаковано та відправлено Продавцем до складу, що використовується Компанією в КНР в окремому пакуванні та окремою посилкою (не з Товарами, замовленими іншими особами).

  2.4.11. Пакування та відправлення Продавцем до складу, що використовується Компанією в КНР, однією посилкою Товарів, які були придбані (замовлені) Клієнтом та іншими особами, перебуває поза зоною відповідальності Компанії, так само як і подальше відправлення таких Товарів, які належать різним особам, в одній посилці зі складу, що використовується Компанією в КНР, у будь-який інший пункт призначення. У разі таких дій Продавця Компанія не несе відповідальності за отримання Клієнтом Товару.

  2.5. Умови повернення, обміну, розгляд претензій

  2.6.1. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на етапі оплати Компанією вартості Товару та до етапу його доставки на склад, що використовується Компанією в КНР, Компанія зв'язується з Продавцем, на що Клієнт дає Компанії повне беззаперечне доручення та згоду.

  У разі якщо Продавець погоджується прийняти Товар назад, Компанія повертає Клієнту Ціну товару (за вирахуванням Комісії Компанії). У разі якщо Продавець відмовляється прийняти повернення Товару, Товар зберігається на складі Продавця 1 (один) місяць, протягом яких Клієнт має право забрати його власними силами та власним коштом. Якщо протягом 1 (одного) місяця Клієнт не забирає Товар, він утилізується, на що Клієнт дає повне, беззаперечне доручення та згоду. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5.2. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після оплати Компанією вартості Товару та вартості доставки до складу Компанії у КНР, сплачена Клієнтом Ціна останньому не повертається. У такому разі Компанія повідомляє Клієнта про місцезнаходження викупленого Товару, який Клієнт має право забрати самостійно (за власний рахунок та самотужки). Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5.3. У разі відмови Клієнта від Послуги викупу товарів на стадії після того, як викуплений Компанією Товар надійде на склад Компанії у КНР, вартість доставки, Комісія та вартість Товару Клієнту не повертаються. У такому випадку Компанія повідомляє Клієнта про місцезнаходження викупленого Товару, який Клієнт має право забрати самостійно (за власний рахунок та самотужки) протягом 1 (одного) місяця. Якщо протягом 1 (одного) місяця Клієнт не забирає Товар, він утилізується, на що Клієнт дає повне, беззаперечне доручення та згоду. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5.4. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не виступає продавцем Товару, тому Компанія не несе зобов'язань Продавця перед Клієнтом, пов'язаних із поверненням Товару та поверненням коштів Клієнту за Товар.

  2.5.5. У разі якщо Компанія викупила не той Товар, який був обраний Клієнтом, Компанія оформлює повернення Товару Продавцю з повною компенсацією Клієнту Ціни за Послугу викупу товару. Повернення коштів Клієнту здійснюється після повного повернення вартості товару Продавцем Компанії. Ціна, сплачена Клієнтом, буде повернена Клієнту на Баланс викупу Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop. Повернення коштів на картку регулюється пунктом 1.7 Розділу I – «Предмет договору» цього Договору.

  2.5.6. У випадку, якщо Компанія викупила Товар, який виявився забороненим (згідно з Переліком заборонених товарів та/або Переліком товарів, які заборонені до пересилання поштовими/кур'єрськими службами), Ціна за Послугу викупу товарів Клієнту не повертається, а Товар підлягає утилізації, на що Клієнт дає повне, беззаперечне доручення та згоду.

  2.5.7. У випадку, якщо Компанія здійснила викуп Товару, але при здійсненні викупу не врахувала коментар Клієнта, Компанія має право власними силами зв'язатися з Продавцем та у разі, якщо Продавець приймає повернення Товару, оформити повернення.

  2.5.8. Усі операції з повернення/обміну Товару здійснюються у повній відповідності до умов Продавця, включаючи, але не обмежуючись термінами, процедурою та розміром компенсації. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.5.9. Будь-які претензії Клієнта приймаються Компанією на електронну пошту [email protected] або в чаті Компанії.

  2.5.10. У випадку, якщо Клієнт придбавши Товар в Продавця в КНР, в подальшому відмовиться від Товару та отримає повернення грошових коштів за Товар від Продавця і такі події стануться до або після надходження Товару на склад Компанії в КНР, при цьому Клієнт не повідомить Компанію про повернення йому грошових коштів від Продавця та не скасує послугу Викупу товарів, такі дії Клієнта будуть вважатись Компанією недобросовісними та спрямованими на незаконне отримання Товару (за допомогою послуги Викупу товарів) за який Клієнту було повернуто грошові кошти Продавцем.

  Клієнт не має права використовувати Послугу викупу товарів для вчинення будь-яких незаконних, неправомірних дій та (або) злочинів. Компанія, отримавши від Продавця підтвердження повернення Клієнту грошових коштів за Товар, повертає Продавцеві Товар без згоди на це Клієнта. В такому випадку будь-які претензії Клієнта до Компанії не приймаються.

  Також в такому випадку цей договір може бути розірваним Компанією в Односторонньому порядку, а Особистий кабінет Meest China Shop Клієнта заблоковано.

  2.6. Обмеження відповідальності

  2.6.1. Сторони домовилися, що у випадку, якщо фактична ціна Товару, що міститься на веб-сайті www.meest-shop.com/, при його замовленні Клієнтом відрізнятиметься від ціни, заявленої в інтернет- магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo Компанія при першій нагоді інформує про це Клієнта для підтвердження або скасування замовленого ним Товару. За відсутності можливості зв'язатися з Клієнтом це замовлення на викуп Товару вважається скасованим. Сторони домовилися, що у такому разі збитки, шкоди Клієнту Компанією не відшкодовуються.

  2.6.2. Компанія не несе відповідальності за якість Товару, відповідність цього Товару очікуванням Клієнта, а також за будь-які інші параметри, які не вказані в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo. Також Компанія не забезпечує придбані Клієнтом Товари гарантією (як за якістю, так і за терміном експлуатації) у будь-якій формі.

  2.6.3. Компанія не несе відповідальності за відповідність Товару параметрам (найменування Товару, колір, розмір, інші критерії та характеристики), зазначеним в інтернет-магазинах Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo – у разі відмови Клієнта від додаткових послуг Компанії «Детальна перевірка», «Товар з перевіркою», які включають в себе фотозвіт.

  2.6.4. При комплектації посилки з Товаром Клієнта в КНР Компанія перевіряє лише відповідність Товару його кількості, а також за розміром та кольором, зазначеним на Товарі та на замовленні Клієнта. Компанія несе відповідальність лише за відповідність номінального розміру, заявленого на сайті Продавця та розміру Товару, який вказаний на ярликах, етикетках, бірках.

  При виявленні явних розбіжностей по комплектації, розміру та кольору Товару, Компанія проводить заміну таких Товарів лише у разі, якщо повернення та заміна Товарів передбачені Продавцем.

  2.6.5. Компанія має право відшкодувати збитки Клієнту за його заявою і лише у випадку, якщо збитки, що заявлені Клієнтом, є результатом помилок, допущених співробітниками Компанії. При цьому сума відшкодування не може перевищувати Комісію за послугу Компанії.

  2.6.6. Повернення коштів Клієнту на його запит (у випадках, встановлених цим Договором) проводиться Компанією тільки за вирахуванням усіх комісій банків, платіжних систем, пов'язаних із поверненням коштів Клієнту.

  2.6.7. Переклад назви/опису Товару та його характеристик, перелік яких міститься на веб-сайті www.meest-shop.com/, здійснюється автоматично (сервісами Google Translate та Microsoft Bing). Претензії щодо неправильності перекладу (розуміння Клієнтом результатів перекладу) Компанією не розглядаються та не приймаються, так само як Компанія не несе відповідальності за помилковий вибір Клієнтом Товару внаслідок такого перекладу, а також Компанія не відшкодовує Клієнту збитки, шкоду, що виникли внаслідок цих обставин.

  Компанія ставить до відома Клієнта, що будь-яке зображення Товару (зокрема торговельних марок Товару, а також зображень (символів, гасел і ті), які містяться на Товарі), що містяться на веб-сайті www.meest-shop.com/, публікується на веб-сайті автоматично як наслідок завантаження посилань на відповідні оголошення про продаж Товарів на веб-сайтах інтернет-магазинів Taobao, Tmall, POIZON, Weidian, 1688, Pinduoduo.

  Наявність зображень будь-якого Товару (у тому числі торгових марок Товару, а також зображень (символів, гасел і ті), які містяться на Товарі), на веб-сайті www.meest-shop.com/ зумовлено автоматичною дією програмного забезпечення, а не цілеспрямованими діями Компанії, її співробітників, партнерів щодо завантаження та розміщення зображень цих Товарів з метою безпосереднього їх продажу Компанією через веб-сайт www.meest-shop.com/.

  2.6.8. Товар при надходженні на склад Компанії в КНР перевіряється загальним зовнішнім оглядом на відповідність замовленню (перевіряються характеристики, які є критеріями вибору Товару та вказані на сайті Продавця) та на відсутність явного браку. Ця перевірка виконується в рамках послуги «Консолідація з перевіркою товару», яка за замовчуванням присвоюється всім замовленням. У випадку, якщо Покупець самостійно виконує відміну перевірки Товару через Особистий кабінет Meest China Shop, Компанія не несе відповідальності за коректність викупу Товару, його кількість.

  Компанія не перевіряє натуральність шкіри та хутра, найменування брендів, якість товару (рівність швів, залишки клею, відтінки тощо) , а також його кількість. Це поза межами відповідальності Компанії.

  У разі, якщо Клієнт у рамках Послуги викупу товарів бажає здійснити перевірку Товару на працездатність, він має право замовити додаткові послуги «Детальна перевірка», «Товар з перевікрою»яка включає в себе фотозвіт.

  2.6.9. Якщо обрані характеристики Товару та коментар Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop не відповідають один одному, то пріоритет надається характеристикам обраного Товару та інформації про Товар на веб-сайті Продавця, а коментар Клієнта вважається зазначенням можливої заміни Товару.

  У разі, коли у коментарі Клієнта зазначені характеристики Товару не є критерієм вибору Товару (Продавець не передбачає вибір даних характеристик), Товар вирушає на погодження згідно з інформацією, наданою Продавцем про Товар. Викуп товару відбувається після підтвердження Клієнтом. Якщо протягом 5 днів рішення від Клієнта не надходить, викуп Товару скасовується Компанією в односторонньому порядку без компенсації Клієнту будь-яких збитків, шкоди.

  2.6.10. У випадку, якщо на будь-якій стадії доставки Товару до складу Компанії в КНР Товар було втрачено з вини Компанії, Клієнту повертається повна Ціна. Повернення Ціни здійснюється лише за наявності у Клієнта документа, який підтверджує оплату ним Товару та виключно в рамках вартості Товару, заявленого Клієнтом в Особистому кабінеті Meest China Shop, але в будь-якому випадку не більше ніж 100 доларів США за 1 вміст 1 (одного) відправлення.

  2.6.11. При замовленні Клієнтом Товару, який відноситься до забороненого до ввезення, Компанія має право відмовити у наданні Клієнту Послуги викупу товарів. Претензії Клієнта у такому разі щодо відсутності доставки Товару, його конфіскації Компанією не приймаються, та Ціна Клієнту не повертається. Так, Сторони домовилися в момент укладення цього Договору, вважають цей пункт справедливим і зобов'язалися його дотримуватися.

  2.6.12. Під час здійснення замовлення на викуп Товару Клієнт зобов'язується самостійно упевнитися в тому, що його Товар буде запаковано та відправлено Продавцем до складу, що використовується Компанією в КНР, в окремому пакуванні та окремою посилкою (не з Товарами, замовленими іншими особами).

  Пакування та відправлення Продавцем до складу, що використовується Компанією у КНР, однією посилкою Товарів, які були придбані (замовлені) Клієнтом та іншими особами, перебуває поза зоною відповідальності Компанії, так само як і подальше відправлення таких Товарів в одній посилці зі складу, що використовується Компанією у КНР, у будь-який пункт призначення.

  РОЗДІЛ ІІІ. ФОРС МАЖОР

  3.1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

  Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань (як повністю, так і в частині) за цим Договором, у тому числі, але не виключно:

  • війна, загроза війни, збройний конфлікт чи серйозна загроза такого конфлікту, у тому числі, але не виключно – блокада, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, військові, антитерористичні операції, акти тероризму, диверсії, піратство, громадські заворушення, іноземні вторгнення, блокада, революція, страйки, блокування кордонів, державний переворот, заколот, повстання, масові заворушення, громадянська війна, акти громадянської непокори, техногенні катастрофи, ядерні катастрофи, пандемії, застосування біологічної/бактеріологічної зброї, військового перевороту;
  • запровадження у державі надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, карантину, комендантської години, військового стану;
  • виняткові погодні умови, у тому числі, але не виключно – стихійні лиха, землетруси, повені, цунамі, торнадо, сильний шторм, циклон, ураган, заморозки, замерзання моря, замерзання проток, замерзання портів, замерзання перевалів, землетруси , посухи, просідання ґрунту, зсуви; сильний туман; сильний снігопад;
  • анексія територій; окупація територій;
  • заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго, закриття морських проток, закриття для польоту повітряних зон/просторів;
  • експропріація, примусове вилучення майна, захоплення підприємств, реквізиція, громадські демонстрації, блокада, страйк, аварія;
  • протиправні кримінальні дії третіх осіб, внаслідок яких сталася пожежа, вибух, перебої у роботі транспорту, а також інші незаконні дії третіх осіб, які можуть вплинути на виконання зобов'язань;
  • зміна законодавства транзитних країн, санкції, блокування/мінування портів/морських, річкових акваторій, а також проток, змін систем та валют розрахунків між країнами, зміна логістичних ланцюжків та/або систем;
  • збої в роботі мережі Інтернет, стільникового зв'язку, що виникли внаслідок відключення електрики, а також протиправних/злочинних дій третіх осіб щодо об'єктів критичної інфраструктури;
  • нормативно-правові акти органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, закони держави, які змінюють існуючий порядок роботи будь-якого виду транспорту, зв'язку, банків, порядок виконання зобов'язань щодо будь-яких зовнішньоекономічних угод.

  3.2. Сторона, яка зіткнулася з форс-мажорними обставинами, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнулася Компанія, то вона повідомляє про це Клієнта через направлення повідомлення до Особистого кабінету Meest China Shop (або шляхом оновлення статусу в Особистому кабінеті Meest China Shop) або на електронну пошту Клієнта, вказану ним при реєстрації в Особистому кабінеті Meest China Shop або шляхом публікації відповідного повідомлення на веб-сайті www.meest-shop.com/. Якщо з форс-мажорними обставинами зіткнувся Клієнт, він повідомляє про це Компанію на електронну пошту [email protected].

  3.3. Документом, що підтверджує виникнення форс-мажорних обставин, є документ, виданий уповноваженим законом органом тієї країни, на території якої виникли форс-мажорні обставини. Сторони також домовилися, що у випадку, якщо Компанія зіткнеться з форс-мажорними обставинами, документ, що підтверджує ці обставини, може бути виданий не тільки Компанії, але й третій особі, яку Компанія залучила для виконання зобов'язань за цим Договором і такий документ приймається Клієнтом як підтвердження.

  У разі якщо форс-мажорна обставина є загальновідомим фактом (безперечні обставини), надання будь-яких документів, що підтверджують форс-мажорні обставини, не потрібне (звільнення від доказування).

  Якщо форс-мажорні обставини тривали понад 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку. При цьому жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків, шкоди.

  РОЗДІЛ IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК, ЗАКОНОДАВСТВО

  4.1. У разі виникнення суперечок, пов'язаних із виконанням цього Договору, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

  4.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, суперечки вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

  РОЗДІЛ V. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

  5.1. Інформація та будь-які дані, отримані від Клієнта за цим Договором, можуть бути використані Компанією виключно для виконання зобов'язань за цим Договором.

  5.2. Клієнт дає повний та безумовний дозвіл Компанії на те, щоб Компанія зв'язувалася з Клієнтом (за допомогою мобільного телефону, електронною поштою) для уточнення будь- яких питань, пов'язаних з наданням Компанією послуг Клієнту за цим Договором. Клієнт також дає дозвіл Компанії на використання наданих їм особистих даних, їх обробку з метою виконання компанією своїх зобов'язань за цим Договором.

  5.3. Клієнт підтверджує, що йому зрозуміло повною мірою, що Компанія не зберігає дані банківських карток Клієнта, термінів дії цих карток, а також CVV кодів до цих карток. Усі зазначені дані зберігатимуться у платіжних системах, що використовуються для оплати послуг Компанії.

  5.4. Політика конфіденційності Компанії є невід’ємною частиною цього Договору.

  РОЗДІЛ VI. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  6.1. Терміни та визначення, які використовуються в цьому Договорі з великої літери, є конкретними термінами та визначеннями і мають таке значення, яке визначено для них у цьому Договорі як у одиничному, так і в множинному значенні.

  6.2. Цей Договір є укладеними між Сторонами в момент реєстрації Клієнта в Особистому кабінеті Meest China Shop (акцепт).

  Договір діє з моменту його укладення до виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  Компанія має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Такі зміни вносяться Компанією без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта, а також згоди Клієнта чи погоджень з Клієнтом.

  У разі внесення змін до цього Договору Компанія публікує нову реакцію Договору (з урахуванням змін) на веб-сайті www.meest-shop.com/.

  Зміни вважаються такими, що набрали чинності з моменту опублікування нової редакції Договору на веб-сайті www.meest-shop.com/.

  Компанія наполегливо рекомендує Клієнту до здійснення будь-якого нового (повторного) замовлення послуг Компанії ознайомлюватися з цим Договором на веб-сайті www.meest-shop.com/.

  6.3. Сторони підтверджують, що зміст цього Договору не суперечить моральним засадам суспільства, цивільному законодавству; особи, які уклали цей Договір, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення Сторін Договору є вільним та відповідає їх внутрішній волі; Договір спрямовано на реальне настання правових наслідків, зумовлених ним; Договір не порушує громадський порядок; Договір не укладено під дією помилки, важкої обставини чи на вкрай невигідних умовах; Договір не укладено під дією обману, зловживання довірою чи насильства; Договір не укладено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї Сторони з іншою Стороною; значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі, значення всіх слів, термінів та ухвал у цьому Договорі Сторонам зрозумілі однаково.

  6.4. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає їх внутрішній волі, а також укладений ними добровільно без будь-якого впливу третіх осіб. Особи, які уклали цей Договір, перебувають у врівноваженому психічному стані. Сторони підтверджують, що Договір укладено на вигідних умовах для кожної із Сторін.

  РОЗДІЛ VII: Реквізити Компанії:

  "Trade 44 Sp. z o.o."

  39-200 Дембіця, вул. Дроговців 7

  Контактний телефон: 534-24-95-697

  KRS (Національний судовий реєстр): 0000501663 REGON (Статистичний ідентифікатор): 147142223 EORI: PL5342495697

  Електронна пошта: [email protected] ТЕЛ.: +48 146-818-484

Догори
0 800 21 51 16

Ми на зв'язку

ПН-НД: з 9:00 до 21:00

close icon
Помилка пошуку. Будь ласка, спробуйте знову

Meest Shop

Популярні товари